B16A/B18C VTEC

KVS18K Valve Spring and Titanium Retainer Kit

KVS18K Valve Spring and Titanium Retainer Kit

HONDA B16A/18C. High Performance dual valve spring and Titanium retainer set.

AUD $763.60 GST EXCL.